اخبار جشنواره

معرفی جشنواره

گواهی های جشنواره

تماس با ما

دبیر خانه جشنواره ملی هنر در مامایی
جهت ارتباط با شماره تماس ذیل تماس حاصل فرمایید: 09381470686
کد پستی : 9417694811
پست الکترونیکی : artmidwifery@gmail.com