هم اکنون جلسه دبیران کمیته اجرایی جشنواره ملی هنر در مامایی در حال برگزاری است‌.

 این جلسه  با حضور دبیران حوزه های مختلف جشنواره  در حال برگزاری است و درخصوص برنامه های جشنواره،  نحوه نمایش آثار دریافتی، برپایی غرفه های جشنواره بحث و تبادل نظر شد.


از مجموع 1 رأی