این جلسه با هدف تبیین و بررسی آخرین وضعیت دعوت از مهمانان جشنواره، جدول زمان بندی برنامه، نحوه ی استقرار مدعوین در سالن، اقدامات لازم در خصوص اهدای جوایز، زمان و برنامه ی پذیرایی، چگونگی اعطای گواهی به شرکت کنندگان، تعیین محل برگزاری نمایشگاه و سایر موارد برگزار شد.

 به گزارش کمیته ارتباطات و رسانه، هم زمان با برگزاری این جشنواره، نمایشگاهی جهت ارائه آثار برتر برگزار خواهد شد.


از مجموع 1 رأی