برگزاری مسابقه نقاشی در جشنواره ملی هنر در مامایی

136 ١٠:٣٥ ق.ظ

برگزاری مسابقه نقاشی در جشنواره ملی هنر در مامایی 

با موضوع: فرزند آوری و جوانی جمعیت
ویژه کودکان زیر ۱۱ سال
ویژه فرزندان اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
به تعدادی از آثار برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار: ۵خرداد ماه ۱۴۰۱


از مجموع 1 رأی