دبیر کمیته هماهنگی و نظارت: آثار افرادی که در اولین مرحله داوری تایید شده است می توانند در جشنواره شرکت کنند

 دکتر سید حمید حسینی دبیر کمیته هماهنگی و نظارت در خصوص حضور افراد شرکت کننده در جشنواره ملی هنر در مامایی گفت:
افرادی که آثارشان در مرحله اولیه داوری تایید شده و همچنین عضو کمیته اجرایی هستند می‌توانند در جشنواره حضور یابند.

وی درخصوص اسامی افراد شرکت کننده در جشنواره تصریح کرد: لیست افرادی که می‌توانند در جشنواره حضور یابند در وبسایت جشنواره ملی هنر در مامایی منتشر شده است و افراد می توانند با مراجعه به وبسایت، از نحوه حضور خود در جشنواره مطلع شوند.

 


از مجموع 3 رأی