لحظه دیدار نزدیک است

164 ٦:٥٢ ق.ظ

برنامه ریزی  اختتامیه جشنواره ملی  هنر در مامایی

کمیته اجرایی در حال برنامه ریزی و بررسی برنامه نهایی اختتامیه با حضور دبیران مختلف جشنواره ملی هنر در مامایی است.