🔴 توجه 
📢 "لایو معرفی و پرسش و پاسخ جشنواره ملی هنر در مامایی"

🕘 زمان:شنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۱
📢 هر سوالی دارید میتوانید از مسئولین جشنواره بپرسید.


از مجموع 2 رأی