داوری نهایی آثار رسیده به جشنواره آغاز شد

148

🔸معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به پایان زمان ارسال آثار به جشنواره ملی هنر در مامایی اظهار داشت: روند داوری نهایی آثار دریافتی به این جشنواره آغاز شده است.

📞شماره تماس های پاسخگویی به تمامی سوالات شما 
✅09960218751

✅09940963768

✅09010356484

✅09012911319
📲آیدی تلگرام برای پاسخگویی 

✅Poshtiban_artmidwifery

✅Art_midwifery

✅MeHrDaD6484kh

✅Art_midwife
از مجموع 1 رأی