اطلاعیه

214

اطلاعیه مهم 

جهت ارسال آثار به "جشنواره ملی هنری در مامایی " شرکت کنندگان می توانند علاوه بر ایمیل جشنواره 

artmidwifery@gmail.com

آثار خود را از طریق واتساپ 

09100190424

و تلگرام 

artmidwifery8

نیز ارسال کنند 

منتظر شما هستیم