مهلت ارسال آثار

142

توجه توجه 

فقط بیست روز تا ارسال آثار جشنواره هنر در مامایی زمان باقیست 

آخرین مهلت ارسال آثار : 

1401/2/31

تاریخ برگزاری جشنواره : 1401/3/17

واتساپ : 09100190424

آیدی تلگرام  : artmidwifery8 

ایمیل :  artmidwifery@gmail.com
از مجموع 1 رأی