توجه توجه

154

🔴🔴 توجه توجه
فقط 23 روز تا ارسال آثار جشنواره هنر در مامایی زمان باقیست
⏳آخرین مهلت ارسال اثار:               1401/2/31
🗓️ تاریخ برگزاری جشنواره:1401/3/17
ارسال اثار🎥📙🎨🎤🎬
☎️ واتساپ:
09100190424
📲آیدی  تلگرام:
MARYAMHASANZADE536
از مجموع 1 رأی