جلسه کمیته دانشجویی

159

جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه " جشنواره ملی هنر در مامایی" با حضور دکتر حمید رضا محدث حکاک مسئول کمیته ارتباطات و رسانه ی جشنواره برگزار شد .
 در این جلسه  مسئولین واحدهای  تولید محتوا،  خبر، وبسایت، فضای مجازی و پشتیبانی و ... حضور داشتند که شرح وظایف و عملکرد واحد ها مورد بحث قرار گرفت. برنامه ی واحد ها جهت ارتقای فعالیتهای اطلاع رسانی جشنواره مورد تصویب قرار گرفت.
از مجموع 1 رأی