تیزر جشنواره

177

جشنواره ملی هنر در مامایی 

«تاریخ برگزاری این جشنواره 17 خرداد 1401»

قالب ارسال آثار در زمینه : سینما و تئاتر , موسیقی , ادبیات , هنر ترسیمی و تجسمی و ...

آخرین مهلت ارسال آثار : 15 اردیبهست 1401
از مجموع 2 رأی