محور های جشنواره

401

موشن گرافی معرفی محورهای جشنواره»»»

 

محورهای جشنواره ملی هنر در مامایی 


فرزندآوری(محور ویژه)
جوانی جمعیت
 ترویج زایمان طبیعی،
 خوشایندسازی زایمان طبیعی
سلامت زنان و مردان
 مراقبت‌های پیش از بارداری
 دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان
از مجموع 7 رأی