نخستین جشنواره هنر در مامایی

414

مامایی حرفه ای  آمیخته‌ با علم، هنر و زیبایی است که علم را به خدمت گرفته تا عشق را در معرکه راز و تجلیگاه آفرینش به نمایش بگذارد.

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعیت مامایی کشور، فرمودند: تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها هستند چرا که  نقش ماماها در تأمین سلامت جامعه و همچنین در بقای نسل بشر ، بسیار مهم و ارزشمند است و لازم است با تأکید بر اهمیت فرهنگ سازی در اقبال عمومی به استفاده از خدمات مامایی موثر   در راستایی اجرایی شدن سیاست اساسی افزایش جمعیت کشور  گام برداشت.

با توجه به اهمیت نقش ماما در این حوزه لازم است  ماما ها به قابلیت‌هایی نظیر هوش، دانش، خلاقیت، تجربه، درک منطقی و تفکر انتقادی مجهز گردد. که ممکن است  آموزش تئوری مخصوصا در زمان حال حاضر که به دلیل بیماری کرونا اکثر آموزش ها به صورت مجازی است ، رسیدن به اهداف فوق را تحت تاثیر قرا دهد . به همین منظور و با نزدیک شدن به پانزده اردیبهشت مصادف با روز جهانی ماما ، همچنین در راستای  اهداف فعالیت‌های کارگروه ویژه، هنر و سلامت، که از سمت کلان منطقه نه آمایشی که متولی سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های نوآورانه در سلامت می باشد به این دانشگاه  واگذار شده است ، لذا  گروه مامایی این دانشگاه  در نظر دارد با همکاری کار گروه توسعه هنر و سلامت، جشنواره هنر در مامایی را با شفاف‌سازی فعالیت‌های مامایی ،همراستا با سیاست های کلی جمعیت و یکپارچه سازی سیاست های ترویج زایمان طبیعی، کاهش زایمان غیرطبیعی، خوشایند سازی بارداری و زایمان طبیعی در حوزه های بهداشت، درمان و آموزش با رویکرد افزایش رشد جمعیت و توجه به سیاست های فرزند آوری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار نماید . مامایی فقط واژه زایمان نیست، بلکه ترکیبی از علم و هنر با نگار گری ماما ها است؛ که از دوران بارداری و  جنینی شروع و تا سالمندی و حتی تا سال‌های پایان عمر ادامه دارد و نه تنها در مورد زنان بلکه سلامت باروری در مردان را هم در بر می گیرد و   تمامی زنان این حق را دارند که تجربه‌ی سالم و خوشایندی را در مورد زایمان خودشان داشته باشند و از حقوقشان که شامل احترام، عزت، ارتباط خوب با کارکنان است بهره مند شوند.

لذا در راستای رسیدن به اهداف سلامت جامعه و فرزندآوری و تاکید بر نقش هنر در فرهنگ سازي در حوزه سلامت و استفاده از ایده های نو و خلاق در این حوزه ، جشنواره هنر در مامایی در معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  میزبان تمامی  حیطه های هنری در حوزه مامایی و فرزند آوری  می باشد.
از مجموع 6 رأی